Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đảm bảo an ninh cho Đại hội Đảng

VOV.VN - Ban Nội chính Trung ương cần chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng XII.

"Ban Nội chính Trung ương cần tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng". Đây là yêu cầu của ông Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban Nội chính Trung ương, chiều 8/1 tại Hà Nội.

Ông Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2015, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Ban Nội chính Trung ương đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Trong đó nổi bật là đã tích cực tham mưu, đề xuất, chuẩn bị chu đáo nội dung, tổ chức phục vụ tốt các Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo; tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác chống tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương.

Thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”. Đồng thời, nghiên cứu, thẩm định, phát biểu ý kiến với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số dự án Luật, Đề án quan trọng; báo cáo, đề xuất Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong việc áp dụng các quy định liên quan đến công tác giám định hàm lượng chất ma túy trong giải quyết các vụ án ma túy…

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của Ban Nội chính Trung ương đạt được trong năm qua. 

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; là năm được dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp...

Ban Nội chính Trung ương cần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng. 

Làm tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; tập trung tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2016; chuẩn bị nội dung, phục vụ tốt các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về chủ trương xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp có khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Ban Nội chính cần quan tâm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính và chống tham nhũng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” để Chỉ thị của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực. 

Tham mưu Ban Chỉ đạo giúp Bộ Chính trị tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống tham nhũng, lãng phí; trên cơ sở đó đề xuất việc hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước về chống tham nhũng.

Ông Lê Hồng Anh cũng yêu cầu Ban Nội chính Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm; bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

VOV.VN - Ban Nội chính Trung ương trao quyết định cho các ông Võ Văn Dũng và Nguyễn Văn Thông giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

VOV.VN - Ban Nội chính Trung ương trao quyết định cho các ông Võ Văn Dũng và Nguyễn Văn Thông giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Phó Ban Nội chính T.Ư: Phải "hình sự hóa" hành vi làm giàu bất chính
Phó Ban Nội chính T.Ư: Phải "hình sự hóa" hành vi làm giàu bất chính

VOV.VN - Đảng và Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện sớm để có cơ sở xác định đâu là tài sản làm giàu bất chính.

Phó Ban Nội chính T.Ư: Phải "hình sự hóa" hành vi làm giàu bất chính

Phó Ban Nội chính T.Ư: Phải "hình sự hóa" hành vi làm giàu bất chính

VOV.VN - Đảng và Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện sớm để có cơ sở xác định đâu là tài sản làm giàu bất chính.

Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội
Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Đề nghị cho thành lập thêm Phòng theo dõi xử lý các vụ án thuộc Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đảm nhận.

Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội

Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Đề nghị cho thành lập thêm Phòng theo dõi xử lý các vụ án thuộc Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đảm nhận.

Ban Nội chính Trung ương sẽ theo dõi vụ việc có dấu hiệu oan sai
Ban Nội chính Trung ương sẽ theo dõi vụ việc có dấu hiệu oan sai

VOV.VN -Ban Nội chính chú trọng theo dõi, nắm tình hình để tham mưu về đường lối xử lý một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu oan, sai 

Ban Nội chính Trung ương sẽ theo dõi vụ việc có dấu hiệu oan sai

Ban Nội chính Trung ương sẽ theo dõi vụ việc có dấu hiệu oan sai

VOV.VN -Ban Nội chính chú trọng theo dõi, nắm tình hình để tham mưu về đường lối xử lý một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu oan, sai 

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát
Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

VOV.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải công khai vi phạm tham nhũng khi làm việc với tỉnh Bình Dương

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

VOV.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải công khai vi phạm tham nhũng khi làm việc với tỉnh Bình Dương

Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng
Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh vừa ký quyết định về việc ông Phan Đình Trạc tham gia BCĐ TW về phòng chống tham nhũng

Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng

Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh vừa ký quyết định về việc ông Phan Đình Trạc tham gia BCĐ TW về phòng chống tham nhũng

Bí thư Hưng Yên về làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Bí thư Hưng Yên về làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên từng có 34 năm công tác trong ngành công an, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Bí thư Hưng Yên về làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Bí thư Hưng Yên về làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên từng có 34 năm công tác trong ngành công an, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

VOV.VN- Bộ Chính trị điều động ông Võ Văn Dũng- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu về nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

VOV.VN- Bộ Chính trị điều động ông Võ Văn Dũng- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu về nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư: Sẽ có chế tài thu hồi tài sản tham nhũng
Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư: Sẽ có chế tài thu hồi tài sản tham nhũng

VOV.VN - Sắp tới tổng kết 10 năm và sửa đổi Luật chống tham nhũng sẽ có một số quy định về chế tài thu hồi tài sản tham nhũng trong Luật để nâng cao hiệu quả pháp lý

Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư: Sẽ có chế tài thu hồi tài sản tham nhũng

Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư: Sẽ có chế tài thu hồi tài sản tham nhũng

VOV.VN - Sắp tới tổng kết 10 năm và sửa đổi Luật chống tham nhũng sẽ có một số quy định về chế tài thu hồi tài sản tham nhũng trong Luật để nâng cao hiệu quả pháp lý

Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng
Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng

VOV.VN - Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng

Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng

VOV.VN - Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương ký Quy chế phối hợp
Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương ký Quy chế phối hợp

VOV.VN -Sáng nay 22/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác.

Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương ký Quy chế phối hợp

Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương ký Quy chế phối hợp

VOV.VN -Sáng nay 22/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác.

Ban Nội chính TƯ và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp
Ban Nội chính TƯ và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp

VOV.VN -Hai cơ quan cùng phối hợp trao đổi thông tin đảm bảo chính xác, đẩy đủ, sử dụng đúng mục đích và được bảo mật theo quy định.

Ban Nội chính TƯ và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp

Ban Nội chính TƯ và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp

VOV.VN -Hai cơ quan cùng phối hợp trao đổi thông tin đảm bảo chính xác, đẩy đủ, sử dụng đúng mục đích và được bảo mật theo quy định.

Bổ sung 7 vụ án tham nhũng vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi
Bổ sung 7 vụ án tham nhũng vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi

VOV.VN -Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung 7 vụ án vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Bổ sung 7 vụ án tham nhũng vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi

Bổ sung 7 vụ án tham nhũng vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi

VOV.VN -Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung 7 vụ án vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Ông Hà Ngọc Chiến giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Ông Hà Ngọc Chiến giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

VOV.VN - Ông Hà Ngọc Chiến là người có năng lực, được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, thực tiễn từ địa phương.

Ông Hà Ngọc Chiến giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Hà Ngọc Chiến giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

VOV.VN - Ông Hà Ngọc Chiến là người có năng lực, được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, thực tiễn từ địa phương.

Ban Nội chính địa phương tham mưu theo dõi 600 vụ việc nghiêm trọng
Ban Nội chính địa phương tham mưu theo dõi 600 vụ việc nghiêm trọng

VOV.VN - Trong số hơn 600 vụ án nghiêm trọng đã theo dõi chỉ đạo, Ban Nội chính các tỉnh, thành trực tiếp phát hiện gần 250 vụ, chiếm hơn 40%.

Ban Nội chính địa phương tham mưu theo dõi 600 vụ việc nghiêm trọng

Ban Nội chính địa phương tham mưu theo dõi 600 vụ việc nghiêm trọng

VOV.VN - Trong số hơn 600 vụ án nghiêm trọng đã theo dõi chỉ đạo, Ban Nội chính các tỉnh, thành trực tiếp phát hiện gần 250 vụ, chiếm hơn 40%.