Triển khai quy định thi hành công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng

Triển khai quy định thi hành công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng

VOV.VN - Quán triệt, triển khai quy định thi hành Chương 7 và Chương 8 Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Sáng nay (30/8), tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai quy định thi hành Chương 7, Chương 8 Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và Quy định thi hành Chương 7 và Chương 8 Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ qua.

Nội dung Quy định 30 và Quyết định 26 cơ bản kế thừa các nội dung của Hướng dẫn 46 và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung còn thiếu, chưa cụ thể, chưa rõ và những điểm mới phát sinh đã rõ, mang tính nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền hoặc cụ thể hóa thêm một số nội dung theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, đây là hai văn bản rất quan trọng và cơ bản đối với hoạt động của Ngành Kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Do đó, việc nhận thức đúng, đầy đủ và triển khai thực hiện tốt hai văn bản này chính là góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Ông Trần Quốc Vượng cũng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã và đang tập trung chỉ đạo tiến hành nghiên cứu, cụ thể hóa một số nội dung trong Quyết định 26 và Quy định 30 thành những hướng dẫn, quy định chi tiết, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định, gồm: Hướng dẫn một số vấn đề trong Quy định số 30; quy định về thời hiệu kỷ luật đảng; kiểm tra, giám sát kê khai tài sản, thu nhập đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; xin lỗi đảng viên bị kỷ luật oan; sửa đổi, bổ sung Quy định 181 về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm và Quyết định số 77 của Bộ Chính trị khóa 11 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong các văn bản này, có những văn bản chỉ sửa đổi, bổ sung, song cũng có văn bản nội dung mới và khó, cần dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu.

Trong quá trình xây dựng các văn bản, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ chủ động xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tham gia, góp ý, hoàn thiện, để bảo đảm văn bản khi ban hành phù hợp với thực tiễn, tính khả thi cao.

Trên tinh thần này, ông Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, học tập, thảo luận, tăng cường trao đổi, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cấp mình./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN