Hội đồng dân tộc của Quốc hội họp bàn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá

Chương trình triển khai giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết liên quan đến phát triển văn hoá, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng nay (10/9), tại Hà Nội, Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng dân tộc với lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin truyền thông, Uỷ ban Dân tộc về việc cho ý kiến xung quanh dự thảo báo cáo “Kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2006-2010”, trọng tâm là bảo tồn văn hoá các dân tộc thiểu số.

Chương Trình gồm 9 dự án thành phần như: dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịch sử văn hoá; dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam; dự án điều tra, nghiên cứu, bảo tồn một số làng bản tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số; dự án đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở ở vùng sâu, vùng xa; dự án làng, bản, buôn có hoàn cảnh đặc biệt… Chương trình triển khai giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết liên quan đến phát triển văn hoá, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá được xây dựng, hoạt động có hiệu quả…

Tuy nhiên, qua thực tế giám sát cũng đã bộc lộ những bất cập như chưa nhận được sự tham gia nhiệt tình của các cấp, ngành ở địa phương; phương thức cấp trực tiếp một số phương tiện chưa phù hợp; hiệu quả sử dụng các nhà văn hoá, nhà sinh hoạt cộng đồng không cao. Chương trình cũng chưa quan tâm đầu tư cho việc chống nguy cơ biến dạng, mai một bản sắc văn hoá ở một số dân tộc đặc biệt ít người. Việc phục dựng nhà truyền thống cũng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra./.

Bích Thuận
Video đang được xem nhiều
Đã phát hiện ra sai phạm trong chấm thi THPT Quốc gia ở Hà Giang
VOV.VN -Qua đấu tranh xác minh ban đầu, đã xác định được đối tượng gây ra sai phạm này, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh chứng cứ làm rõ