Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc lần thứ 7 khóa VI

Chiều nay (26/9), tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, diễn ra từ ngày 28/9 - 30/9.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Đến nay thời điểm này, việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 đã hoàn tất. Trong đó, các bản báo cáo sẽ trình tại Đại hội bám sát chủ trương đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, để các cấp Mặt trận hoạt động hiệu quả trong tình hình tới.

Báo cáo về dự kiến chương trình Đại hội, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như dự kiến danh sách Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và danh sách Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 7 cũng đã xây dựng xong để trình Đại hội.  Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lần này được tổ chức thống nhất từ dưới cơ sở lên. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư, là quá trình nâng cao nhận thức về đường lối chiến lược của Đảng về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tháng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội , quốc phòng na ninh của địa phương và đất nước.

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa VI đã biểu quyết, nhất trí kết nạp Liên Đoàn Luật sư Việt Nam và Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam vào thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nâng tổng số thành viên của Mặt trận hiện nay lên 46 thành viên./.

Văn Hải
Video đang được xem nhiều
Trận chiến Kursk phá tan thế chủ động chiến lược của quân đội Đức
VOV.VN - Sau trận Kursk máu lửa, quân đội phát xít Đức mất thế chủ động chiến lược và buộc phải rút vào phòng ngự cho đến lúc chế độ Đức Quốc xã sụp đổ.