Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng 30/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện An ninh nhân dân tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Định hướng quan điểm, chính sách, đề xuất nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trên môi trường mạng xã hội”.

Hội thảo thuộc Đề tài “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội” thuộc mã số KX.04.33/21-25.  

55 bài tham luận của các nhà khoa học với các nội dung xoay quanh chủ đề của Hội thảo đều có giá trị, hàm lượng khoa học và thực tiễn cao, một số tham luận được đầu tư nghiên cứu rất công phu. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nếu được nghiên cứu, triển khai trên thực tiễn.

Các tham luận đã dự báo cụ thể về những vấn đề tác động đến cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trong thời gian tới như: Tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội và những vấn đề an ninh phi truyền thống... của thế giới, khu vực và trong nước; sự đấu tranh gay gắt giữa tư tưởng cộng sản và một số khuynh hướng tư tưởng trên thế giới hiện nay; sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật hiện nay, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có rất nhiều vấn đề cụ thể về kỹ thuật chúng ta không thể kịp nắm bắt được; Âm mưu, mục đích, nội dung, phương thức, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trên môi trường mạng xã hội trong thời gian tới; Sự phát triển của mạng xã hội trên thế giới và ở trong nước về xu thế, đặc điểm, quy mô, tính chất, tốc độ phát triển…, những nguy cơ, thách thức cho các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia chưa làm chủ được các nền tảng mạng xã hội, nhất là những nguy cơ mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị có thể lợi dụng các tính năng của mạng xã hội để tổ chức các hoạt động chống phá. Trong khi đó, đây đang là nơi truyền tải, cung cấp thông tin và dẫn dắt dư luận của đông đảo người dân Việt Nam hiện nay.

Các tham luận cũng đã bước đầu đề xuất những quan điểm chỉ đạo, những định hướng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới; Đề xuất xây dựng quan điểm chỉ đạo như “đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội ở Việt Nam phải dựa vào dân” và “đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội cần phải đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức, coi trọng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm”. Qua đó đưa ra đề xuất tổng thể hệ thống các giải pháp nhằm đấu tranh bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội trong tình hình hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc
Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Hội thảo Lý luận lần thứ 17 giữa hai Đảng diễn ra vào thời điểm cả hai nước đều đang ở vào giai đoạn phát triển then chốt, quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều tiến triển mới.

Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Hội thảo Lý luận lần thứ 17 giữa hai Đảng diễn ra vào thời điểm cả hai nước đều đang ở vào giai đoạn phát triển then chốt, quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều tiến triển mới.

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4

VOV.VN - Sáng 24/1, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4.

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4

VOV.VN - Sáng 24/1, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4.

Nghiên cứu đưa "đường lối đổi mới" vào nền tảng tư tưởng của Đảng
Nghiên cứu đưa "đường lối đổi mới" vào nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - “Chúng ta hơn ai hết phải tiên phong trong việc tham gia tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng để xem đã đủ cơ sở để đưa đường lối đổi mới của Đảng vào trong nền tảng tư tưởng của Đảng hay chưa?"- ông Nguyễn Xuân Thắng đặt câu hỏi.

Nghiên cứu đưa "đường lối đổi mới" vào nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghiên cứu đưa "đường lối đổi mới" vào nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - “Chúng ta hơn ai hết phải tiên phong trong việc tham gia tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng để xem đã đủ cơ sở để đưa đường lối đổi mới của Đảng vào trong nền tảng tư tưởng của Đảng hay chưa?"- ông Nguyễn Xuân Thắng đặt câu hỏi.

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ chuyển đổi số
Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ chuyển đổi số

VOV.VN - Sáng nay (17/11), tại tỉnh Hoà Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị chủ đề “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số”. Tham gia hội nghị có đại diện Hội nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, các Liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương. 

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ chuyển đổi số

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ chuyển đổi số

VOV.VN - Sáng nay (17/11), tại tỉnh Hoà Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị chủ đề “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số”. Tham gia hội nghị có đại diện Hội nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, các Liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương.