Ủy ban Pháp luật cho ý kiến về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị đối với Luật Dân sự các giải pháp được xây dựng dựa trên tính chất của mối quan hệ dân sự.

Sáng 21/8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16, cho ý kiến về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

Theo Ban soạn thảo, việc sửa đổi Bộ Luật Dân sự nhằm xây dựng Bộ Luật Dân sự thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên, ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, tổ chức trong giao lưu dân sự, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế- xã hội sau khi Hiến pháp được sửa đổi.

Dự thảo Bộ luật có 672 điều, giữ nguyên 263 điều, sửa đổi 297 điều, bổ sung 126 điều và bãi bỏ 149 điều so với Bộ Luật hiện hành. Theo đó, dự thảo Bộ Luật đưa ra một số nội dung mới, như quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của các chủ thể bình đẳng với nhau trong quan hệ thân nhân và quan hệ tài sản; bổ sung quy định cụ thể về mối quan hệ giữa Bộ Luật Dân sự với các luật khác có liên quan theo nguyên tắc: Bộ Luật Dân sự là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự. Cụ thể hóa thống nhất với nội dung, tinh thần của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân, dự thảo Bộ Luật quy định: tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân đều được Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

Qua thảo luận, một số ý kiến cho rằng, Bộ Luật Dân sự cần bổ sung quy định khi người dân có yêu cầu về giải quyết vụ việc dân sự thì Tòa án Nhân dân không được từ chối vì lý do chưa có điều kiện áp dụng. Trong trường hợp chưa có điều luật thì Tòa án cần áp dụng quy định về áp dụng tập quán, áp dụng tương tự quy định của pháp luật, các nguyên tắc cơ bản được quy định trong Bộ luật dân sự và lẽ công bằng để xem xét, giải quyết vụ việc dân sự của người dân.

PGS.TS Ngô Huy Cương, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu ý kiến: “Đối với Luật Dân sự thì các giải pháp được xây dựng do tính chất của mối quan hệ dân sự. Có nghĩa là các chủ thể hoàn toàn bình đẳng, có tài sản riêng và tự định đoạt những tài sản đó. Chính vì vậy các giải pháp mềm mại và có tính chất khác biệt hơn so với Luật Hình sự, Hành chính hay Hiến pháp”. 

Dự thảo Bộ luật Dân sự quy định hai hình thức sở hữu là sở hữu chung và sở hữu riêng. Trong đó, sở hữu riêng là sở hữu của một chủ thể bao gồm cá nhân, pháp nhân; sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể. Ngoài 2 hình thức sở hữu này, có ý kiến đề nghị Bộ luật Dân sự cần quy định về sở hữu toàn dân. Theo đó, cần có quy định riêng về việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản công thuộc sở hữu toàn dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Pháp luật cho ý kiến dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)
Ủy ban Pháp luật cho ý kiến dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

VOV.VN - Các đại biểu đề nghị, dự thảo cần cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, đặc biệt cần tạo sự gắn kết giữa lập pháp và hành pháp.

Ủy ban Pháp luật cho ý kiến dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Ủy ban Pháp luật cho ý kiến dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

VOV.VN - Các đại biểu đề nghị, dự thảo cần cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, đặc biệt cần tạo sự gắn kết giữa lập pháp và hành pháp.

Thủ tướng chỉ đạo không để nợ đọng văn bản pháp luật
Thủ tướng chỉ đạo không để nợ đọng văn bản pháp luật

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phải dảo đảm tính kịp thời, đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo chất lượng của các văn bản  pháp luật.

Thủ tướng chỉ đạo không để nợ đọng văn bản pháp luật

Thủ tướng chỉ đạo không để nợ đọng văn bản pháp luật

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phải dảo đảm tính kịp thời, đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo chất lượng của các văn bản  pháp luật.

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Thủ tướng đã ký Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Thủ tướng đã ký Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Kiểm điểm người đứng đầu để chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh
Kiểm điểm người đứng đầu để chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh

VOV.VN - Nội dung bản kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75 của Quốc hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành

Kiểm điểm người đứng đầu để chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh

Kiểm điểm người đứng đầu để chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh

VOV.VN - Nội dung bản kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75 của Quốc hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành

Tránh chồng chéo giữa Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch
Tránh chồng chéo giữa Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, cần điều chỉnh các vấn đề này trong cùng một Luật, đồng thời giao cho một cơ quan thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện.

Tránh chồng chéo giữa Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch

Tránh chồng chéo giữa Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, cần điều chỉnh các vấn đề này trong cùng một Luật, đồng thời giao cho một cơ quan thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện.

Thủ tướng: Xây dựng luật phải kịp thời, không nợ thông tư, nghị định
Thủ tướng: Xây dựng luật phải kịp thời, không nợ thông tư, nghị định

VOV.VN -Luật đã đăng ký chương trình với Quốc hội rồi thì cố gắng phải thực hiện đúng thời gian. Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật thì phải kịp thời, không để nợ.

Thủ tướng: Xây dựng luật phải kịp thời, không nợ thông tư, nghị định

Thủ tướng: Xây dựng luật phải kịp thời, không nợ thông tư, nghị định

VOV.VN -Luật đã đăng ký chương trình với Quốc hội rồi thì cố gắng phải thực hiện đúng thời gian. Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật thì phải kịp thời, không để nợ.