Từ khóa tìm kiếm: FTU's Green 2016

FTU's Green 2016: Dự án xanh bảo vệ môi trường
FTU's Green 2016: Dự án xanh bảo vệ môi trường

VOV.VN - Nhằm góp phần bảo vệ bầu không gian xanh,dự án FTU's Green được thực hiện với mục đích giúp giới trẻ nhận thức tốt hơn về việc bảo vệ môi trường.

FTU's Green 2016: Dự án xanh bảo vệ môi trường

FTU's Green 2016: Dự án xanh bảo vệ môi trường

VOV.VN - Nhằm góp phần bảo vệ bầu không gian xanh,dự án FTU's Green được thực hiện với mục đích giúp giới trẻ nhận thức tốt hơn về việc bảo vệ môi trường.