Từ khóa tìm kiếm: cam Hưng Yên

Nhiều nhà vườn “cháy hàng” trong ngày đầu phiên chợ cam Hưng Yên
Nhiều nhà vườn “cháy hàng” trong ngày đầu phiên chợ cam Hưng Yên

VOV.VN - Dự kiến 5 tấn cam sẽ được vận chuyển đến Phiên chợ cam Hưng Yên, tuy nhiên nhiều nhà vườn cho biết sẽ không đủ hàng để bán.

Nhiều nhà vườn “cháy hàng” trong ngày đầu phiên chợ cam Hưng Yên

Nhiều nhà vườn “cháy hàng” trong ngày đầu phiên chợ cam Hưng Yên

VOV.VN - Dự kiến 5 tấn cam sẽ được vận chuyển đến Phiên chợ cam Hưng Yên, tuy nhiên nhiều nhà vườn cho biết sẽ không đủ hàng để bán.