Từ khóa tìm kiếm: công ước quyền trẻ em

ASEAN không ngừng nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em
ASEAN không ngừng nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em

VOV.VN - Các nước khẳng định cam kết sẽ hành động vì trẻ em, lắng nghe tiếng nói của trẻ em và bảo vệ giấc mơ cho mỗi trẻ em.

ASEAN không ngừng nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em

ASEAN không ngừng nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em

VOV.VN - Các nước khẳng định cam kết sẽ hành động vì trẻ em, lắng nghe tiếng nói của trẻ em và bảo vệ giấc mơ cho mỗi trẻ em.

Năm 2015: Dấu ấn quan trọng đối với trẻ em Việt Nam
Năm 2015: Dấu ấn quan trọng đối với trẻ em Việt Nam

VOV.VN -Kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em, nâng tuổi trẻ em lên 18 là những mốc quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Năm 2015: Dấu ấn quan trọng đối với trẻ em Việt Nam

Năm 2015: Dấu ấn quan trọng đối với trẻ em Việt Nam

VOV.VN -Kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em, nâng tuổi trẻ em lên 18 là những mốc quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Nam Sudan phê chuẩn công ước về Quyền Trẻ em
Nam Sudan phê chuẩn công ước về Quyền Trẻ em

VOV.VN -LHQ hoan nghênh Nam Sudan phê chuẩn Công ước về Quyền Trẻ em.

Nam Sudan phê chuẩn công ước về Quyền Trẻ em

Nam Sudan phê chuẩn công ước về Quyền Trẻ em

VOV.VN -LHQ hoan nghênh Nam Sudan phê chuẩn Công ước về Quyền Trẻ em.