Từ khóa tìm kiếm: giảm chi phí cho doanh nghiệp

Loại bỏ “giấy phép con“: Bài toán nan giải
Loại bỏ “giấy phép con“: Bài toán nan giải

VOV.VN - Chính phủ yêu cầu rà soát các điều kiện kinh doanh theo nguyên tắc thị trường, dần loại bỏ "giấy phép con", giảm chi phí cho doanh nghiệp...

Loại bỏ “giấy phép con“: Bài toán nan giải

Loại bỏ “giấy phép con“: Bài toán nan giải

VOV.VN - Chính phủ yêu cầu rà soát các điều kiện kinh doanh theo nguyên tắc thị trường, dần loại bỏ "giấy phép con", giảm chi phí cho doanh nghiệp...