Từ khóa tìm kiếm: kênh quảng bá sản phẩm

Hàng loạt doanh nghiệp xúc tiến thương mại sang Trung Quốc
Hàng loạt doanh nghiệp xúc tiến thương mại sang Trung Quốc

VOV.VN - 40 doanh nghiệp và 11 tỉnh, thành phố Việt Nam sẽ xúc tiến xuất khẩu nông sản, thực phẩm… sang thị trường Trung Quốc.

Hàng loạt doanh nghiệp xúc tiến thương mại sang Trung Quốc

Hàng loạt doanh nghiệp xúc tiến thương mại sang Trung Quốc

VOV.VN - 40 doanh nghiệp và 11 tỉnh, thành phố Việt Nam sẽ xúc tiến xuất khẩu nông sản, thực phẩm… sang thị trường Trung Quốc.