Từ khóa tìm kiếm: mặt tích cực của việc bỏ cộng điểm thi nghề vào lớp 10

Bỏ cộng điểm thi nghề, chất lượng đầu vào lớp 10 sẽ tốt hơn
Bỏ cộng điểm thi nghề, chất lượng đầu vào lớp 10 sẽ tốt hơn

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, việc bỏ cộng điểm thi nghề vào lớp 10 là phù hợp, góp phần đẩy mạnh công tác phần luồng ngay từ bậc THCS.

Bỏ cộng điểm thi nghề, chất lượng đầu vào lớp 10 sẽ tốt hơn

Bỏ cộng điểm thi nghề, chất lượng đầu vào lớp 10 sẽ tốt hơn

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, việc bỏ cộng điểm thi nghề vào lớp 10 là phù hợp, góp phần đẩy mạnh công tác phần luồng ngay từ bậc THCS.