Từ khóa tìm kiếm: mộ bà ăn mày

“Rắn thần” bị bắt đi, dân Quảng Bình vẫn kéo đến mộ vô danh thắp hương
“Rắn thần” bị bắt đi, dân Quảng Bình vẫn kéo đến mộ vô danh thắp hương

VOV.VN -Sau khi con rắn nước xuất hiện trên ngôi mộ vô danh được bắt đi và thả về tự nhiên, nhiều người vẫn tìm đến mộ "Bà ăn mày'' thắp hương, cầu khấn

“Rắn thần” bị bắt đi, dân Quảng Bình vẫn kéo đến mộ vô danh thắp hương

“Rắn thần” bị bắt đi, dân Quảng Bình vẫn kéo đến mộ vô danh thắp hương

VOV.VN -Sau khi con rắn nước xuất hiện trên ngôi mộ vô danh được bắt đi và thả về tự nhiên, nhiều người vẫn tìm đến mộ "Bà ăn mày'' thắp hương, cầu khấn