Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Ninh Bình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 1079/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, công nhận xã Xích Thổ thuộc huyện Nho Quan, xã Gia Sinh và xã Gia Phong thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Công nhận huyện Nho Quan thuộc tỉnh Ninh Bình là vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã An toàn khu, vùng An toàn khu nêu trên được thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành.

Tin liên quan

Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang
Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 1006/QĐ-TTg ngày 30/8/2023 công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang.

Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang

Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 1006/QĐ-TTg ngày 30/8/2023 công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang.

Đổi thay ở xã An toàn khu Quảng Trực
Đổi thay ở xã An toàn khu Quảng Trực

VOV.VN - Với những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội như hiện nay, sẽ không bao lâu nữa, Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) sẽ thoát khỏi cụm từ “xã đặc biệt khó khăn của huyện nghèo 30a”.

Đổi thay ở xã An toàn khu Quảng Trực

Đổi thay ở xã An toàn khu Quảng Trực

VOV.VN - Với những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội như hiện nay, sẽ không bao lâu nữa, Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) sẽ thoát khỏi cụm từ “xã đặc biệt khó khăn của huyện nghèo 30a”.