Đại học quốc gia được thí điểm đào tạo chương trình mới

(VOV)- Đây là nội dung quan trọng của dự thảo Nghị định về Đại học Quốc gia đang được Bộ GD-ĐT xin ý kiến đóng góp. 

Theo đó, Đại học quốc gia được thí điểm đào tạo các chương trình mới, các mô hình tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học mới chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan.

Đại học quốc gia có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong các hoạt động về đào tạo; nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức; tài chính và tài sản; hợp tác quốc tế; tổ chức bộ máy và nhân sự, được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Cùng với đó, Đại học quốc gia có nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch  phát triển, các đề án, dự án quan trọng của Đại học quốc gia sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các quyết nghị của Hội đồng Đại học quốc gia về việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển của Đại học quốc gia và các nội dung khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ....

Về cơ cấu tổ chức, Đại học quốc gia, gồm có: Hội đồng Đại học quốc gia; Giám đốc, phó giám đốc; Văn phòng, ban chức năng; Trường đại học thành viên, viện nghiên cứu khoa học thành viên; Khoa, trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ; Tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Nghị định này nếu có hiệu lực sẽ áp dụng đối với ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động của ĐH quốc gia./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước
Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước

(VOV) - Thông tư của Bộ GD-ĐT không được cố tình phát tán thư, chuyển tiếp thư có nội dung văn hoá đồi truỵ, chống phá Nhà nước

Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước

Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước

(VOV) - Thông tư của Bộ GD-ĐT không được cố tình phát tán thư, chuyển tiếp thư có nội dung văn hoá đồi truỵ, chống phá Nhà nước

Công bằng về chất lượng giáo dục: Cơ hội lớn, khó thực hiện
Công bằng về chất lượng giáo dục: Cơ hội lớn, khó thực hiện

(VOV)-Việt Nam cần có nền giáo dục đảm bảo chất lượng để đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực có thể đáp ứng xu thế hội nhập với thế giới.

Công bằng về chất lượng giáo dục: Cơ hội lớn, khó thực hiện

Công bằng về chất lượng giáo dục: Cơ hội lớn, khó thực hiện

(VOV)-Việt Nam cần có nền giáo dục đảm bảo chất lượng để đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực có thể đáp ứng xu thế hội nhập với thế giới.

Bộ Giáo dục tổng kết dự án Giáo dục đại học 2
Bộ Giáo dục tổng kết dự án Giáo dục đại học 2

(VOV) -Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết Dự án Giáo dục đại học 2.

Bộ Giáo dục tổng kết dự án Giáo dục đại học 2

Bộ Giáo dục tổng kết dự án Giáo dục đại học 2

(VOV) -Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết Dự án Giáo dục đại học 2.

Dạy lịch sử bằng những nhân chứng sống
Dạy lịch sử bằng những nhân chứng sống

(VOV) - Các em học sinh rất thích thú khi được tận mắt nhìn thấy và trò chuyện với người phi công đã bắn rơi máy bay Mỹ

Dạy lịch sử bằng những nhân chứng sống

Dạy lịch sử bằng những nhân chứng sống

(VOV) - Các em học sinh rất thích thú khi được tận mắt nhìn thấy và trò chuyện với người phi công đã bắn rơi máy bay Mỹ

Đại học quốc gia có không quá 4 Phó Giám đốc
Đại học quốc gia có không quá 4 Phó Giám đốc

(VOV) - Phó Giám đốc Đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm...

Đại học quốc gia có không quá 4 Phó Giám đốc

Đại học quốc gia có không quá 4 Phó Giám đốc

(VOV) - Phó Giám đốc Đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm...