Sẽ tinh giảm biên chế 100.000 người

VOV.VN -Trong đó khoảng 80% giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và 20% giải quyết thôi việc.

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại dự thảo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế để lấy ý kiến người dân do Bộ Nội vụ công bố.

Theo đánh giá của Bộ Nội, việc tinh giản biên chế theo nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 và các quy định pháp luật trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách tinh giản biên chế trước đây còn nhiều hạn chế, trong đó có việc chưa thật sự giảm được những người cần giảm; tình trạng người chưa đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được khắc phục. Trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có việc không cương quyết, nể nang, né tránh, ngại va chạm, muốn giữ ổn định tổ chức, bộ máy và biên chế hiện tại. Cùng với đó là không thực hiện tốt việc rà soát, phân loại để có căn cứ đưa vào diện tinh giản biên chế.

Theo dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ Nội vụ căn cứ số liệu báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong bốn năm theo nghị định 132, dự kiến sau 6 năm (từ 2014-2020) thực hiện tinh giản biên chế khoảng 100.000 người. Trong đó khoảng 80% giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và 20% giải quyết thôi việc.

Theo lộ trình cải cách tiền lương, dự kiến mức lương tối thiểu sẽ tăng hằng năm, do vậy dự kiến phí bình quân cho một người nghỉ hưu trước tuổi khoảng 75 triệu đồng, một người thôi việc khoảng 90 triệu đồng. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế số cán bộ, công chức, viên chức nói trên trong sáu năm khoảng 8.000 tỉ đồng.

Dự thảo nghị định lần này bổ sung một số quy định về trường hợp tinh giản.

Thứ nhất, những người có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nhưng không thể bố trí việc làm khác. Quy định này nhằm giúp việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng ngành, nghề đào tạo.

Thứ hai, những người có hai năm liên tiếp được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, hoặc có hai năm liên tiếp, trong đó có một năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và một năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho việc đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp có năng lực yếu qua việc đánh giá, phân loại hằng năm để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ ba, người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, nay doanh nghiệp đó không còn phần vốn nhà nước nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới. Quy định này rất cần thiết nhằm giải quyết chế độ, chính sách cho một số cán bộ, công chức trước đây được cử sang làm đại diện quyền sở hữu phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa, nay cổ phần của Nhà nước đã bán hết, những đối tượng này không thể bố trí công việc khác tại cơ quan cũ.

Ngoài ra, dự thảo nghị định còn một số quy định khác có liên quan và quy định cụ thể thời gian áp dụng chính sách tinh giản biên chế là từ năm nay đến 31-12-2020. Thời hạn này phù hợp với lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012-2020, đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ.

Trước đó, Bộ Nội vụ tổng kết báo cáo của 61 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ An Giang, Vĩnh Long), tính đến 31/12/2011 đã giải quyết tinh giản biên chế được 67.449 người, trong đó có 61.069 người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi; 6.278 người hưởng chính sách thôi việc ngay; 79 người hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước, 23 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học.

Tại cuộc họp Chính phủ và các địa phương hồi cuối năm 2013 để triển khai nhiệm vụ năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải nhanh chóng làm rõ và khắc phục tình trạng cán bộ “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” gây bức xúc dư luận. Đồng thời yêu cầu phải ban hành bộ tiêu chí để đánh giá các công chức hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ không rõ, chức danh, vị trí việc làm không rõ thì không đánh giá được. 

Theo Nghị quyết phiên họp tháng 12 của Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại phiên họp Chính phủ với các địa phương, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế, trình Thủ tướng trong quý III/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức
Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức

VOV.VN -Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 275.107...

Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức

Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức

VOV.VN -Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 275.107...

Thủ tướng chỉ đạo ban hành bộ tiêu chí đánh giá công chức
Thủ tướng chỉ đạo ban hành bộ tiêu chí đánh giá công chức

VOV.VN -Thủ tướng cũng yêu cầu trong năm 2014, phải công khai năng lực cạnh tranh của Bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng chỉ đạo ban hành bộ tiêu chí đánh giá công chức

Thủ tướng chỉ đạo ban hành bộ tiêu chí đánh giá công chức

VOV.VN -Thủ tướng cũng yêu cầu trong năm 2014, phải công khai năng lực cạnh tranh của Bộ, ngành, địa phương.

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi
Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

VOV.VN - Lắm quan, nhiều tướng nhưng công việc vẫn không xuôi, bộ máy phình to, cồng kềnh khiến công việc càng rắc rối, phức tạp.

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

VOV.VN - Lắm quan, nhiều tướng nhưng công việc vẫn không xuôi, bộ máy phình to, cồng kềnh khiến công việc càng rắc rối, phức tạp.

Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”
Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”

VOV.VN -Mấy năm trước, cứ thi là đậu! Bộ máy công chức về lượng là tăng, nhưng trót thi mất rồi thì không làm sao được”.

Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”

Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”

VOV.VN -Mấy năm trước, cứ thi là đậu! Bộ máy công chức về lượng là tăng, nhưng trót thi mất rồi thì không làm sao được”.

Còn không ít công chức làm việc chưa hết trách nhiệm
Còn không ít công chức làm việc chưa hết trách nhiệm

VOV.VN - Nguyên nhân trên dẫn đến chất lượng văn bản trong triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức còn hạn chế.

Còn không ít công chức làm việc chưa hết trách nhiệm

Còn không ít công chức làm việc chưa hết trách nhiệm

VOV.VN - Nguyên nhân trên dẫn đến chất lượng văn bản trong triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức còn hạn chế.

Bổ nhiệm công chức: Phải chỉ rõ “địa chỉ” yếu kém
Bổ nhiệm công chức: Phải chỉ rõ “địa chỉ” yếu kém

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị báo cáo giám sát phải thể rõ mức độ và trách nhiệm cụ thể.

Bổ nhiệm công chức: Phải chỉ rõ “địa chỉ” yếu kém

Bổ nhiệm công chức: Phải chỉ rõ “địa chỉ” yếu kém

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị báo cáo giám sát phải thể rõ mức độ và trách nhiệm cụ thể.

Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…
Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…

VOV.VN - Sống còn của doanh nghiệp chính là “nói không với phong bì” và không tạo lãnh địa cho tham nhũng có mầm mống phát triển

Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…

Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…

VOV.VN - Sống còn của doanh nghiệp chính là “nói không với phong bì” và không tạo lãnh địa cho tham nhũng có mầm mống phát triển

Chuyện lạ khi nghe tin 30% công chức thi trượt nâng ngạch!
Chuyện lạ khi nghe tin 30% công chức thi trượt nâng ngạch!

(VOV) -Kết quả trên khiến chúng ta phải suy ngẫm về trình độ thực sự của cán bộ, công chức hiện nay.

Chuyện lạ khi nghe tin 30% công chức thi trượt nâng ngạch!

Chuyện lạ khi nghe tin 30% công chức thi trượt nâng ngạch!

(VOV) -Kết quả trên khiến chúng ta phải suy ngẫm về trình độ thực sự của cán bộ, công chức hiện nay.