Hướng về Việt Nam yêu dấu

Hướng về Việt Nam yêu dấu

Bạn Lý Thị Thanh Hà rất xúc động khi được đón năm mới với những tình cảm ấm áp từ Hội Sinh viên tại Mỹ.