Thơ chúc xuân đọc xuôi và đọc ngược
Thơ chúc xuân đọc xuôi và đọc ngược

Thơ của Phương Quân - Lê Hồng Ngọc

Thơ chúc xuân đọc xuôi và đọc ngược

Thơ chúc xuân đọc xuôi và đọc ngược

Thơ của Phương Quân - Lê Hồng Ngọc

Cầm tinh con rồng
Cầm tinh con rồng

12 con giáp hầu hết đều là súc vật gần gũi trong nhà, chỉ có Rồng là con vật linh thiêng chưa ai nhìn thấy bao giờ, nên tôi bị mắng “như từ trên trời rơi xuống”, đâu có oan. 

Cầm tinh con rồng

Cầm tinh con rồng

12 con giáp hầu hết đều là súc vật gần gũi trong nhà, chỉ có Rồng là con vật linh thiêng chưa ai nhìn thấy bao giờ, nên tôi bị mắng “như từ trên trời rơi xuống”, đâu có oan.