Người Việt ở nước ngoài ăn Tết
Người Việt ở nước ngoài ăn Tết

Với hơn 3 triệu người, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mỗi khi Tết đến xuân về cùng một niềm háo hức tổ chức ăn Tết, hướng về quê hương đất nước.  

Người Việt ở nước ngoài ăn Tết

Người Việt ở nước ngoài ăn Tết

Với hơn 3 triệu người, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mỗi khi Tết đến xuân về cùng một niềm háo hức tổ chức ăn Tết, hướng về quê hương đất nước.  

Nhớ xuân bên sông Vàm Cỏ
Nhớ xuân bên sông Vàm Cỏ

Con gái tôi dù mới 7 tuổi không hiểu hết nhưng cũng nhất định phải đi Tết Việt Nam vì được lì xì và xem múa lân… (Thúy Hằng, Đức)

Nhớ xuân bên sông Vàm Cỏ

Nhớ xuân bên sông Vàm Cỏ

Con gái tôi dù mới 7 tuổi không hiểu hết nhưng cũng nhất định phải đi Tết Việt Nam vì được lì xì và xem múa lân… (Thúy Hằng, Đức)