Tags :

Người nhập cư trèo tường biên giới vượt biên trái phép chạy sang Mỹ Mexico-Mỹ