Từ khóa tìm kiếm: dự án nhà ở xã hội

Vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8% vẫn “giẫm chân tại chỗ”
Vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8% vẫn “giẫm chân tại chỗ”

VOV.VN - Hơn 5 tháng nữa kết thúc chương trình cho vay ưu đãi nhưng hiện chưa có nguồn vốn cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8% vẫn “giẫm chân tại chỗ”

Vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8% vẫn “giẫm chân tại chỗ”

VOV.VN - Hơn 5 tháng nữa kết thúc chương trình cho vay ưu đãi nhưng hiện chưa có nguồn vốn cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội.