Từ khóa tìm kiếm: Hiệp định VPA

Việt Nam và EU ký Hiệp định VPA/FLEGT
Việt Nam và EU ký Hiệp định VPA/FLEGT

VOV.VN-Hiệp định nhằm giúp tăng cường quản trị rừng, giải quyết tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang EU.

Việt Nam và EU ký Hiệp định VPA/FLEGT

Việt Nam và EU ký Hiệp định VPA/FLEGT

VOV.VN-Hiệp định nhằm giúp tăng cường quản trị rừng, giải quyết tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang EU.

Doanh nghiệp Việt tự tin về nguồn gốc gỗ hợp pháp
Doanh nghiệp Việt tự tin về nguồn gốc gỗ hợp pháp

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ hợp pháp cho sản phẩm gỗ xuất khẩu để sản phẩm có giá trị cao hơn.

Doanh nghiệp Việt tự tin về nguồn gốc gỗ hợp pháp

Doanh nghiệp Việt tự tin về nguồn gốc gỗ hợp pháp

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ hợp pháp cho sản phẩm gỗ xuất khẩu để sản phẩm có giá trị cao hơn.

Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu Hiệp định VPA/FLEGT với EU
Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu Hiệp định VPA/FLEGT với EU

VOV.VN -Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang EU vẫn “lơ mơ” về các nội dung của Hiệp định VPA/FLEGT và lo ngại về khả năng “đẻ” thêm thủ tục hành chính.

Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu Hiệp định VPA/FLEGT với EU

Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu Hiệp định VPA/FLEGT với EU

VOV.VN -Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang EU vẫn “lơ mơ” về các nội dung của Hiệp định VPA/FLEGT và lo ngại về khả năng “đẻ” thêm thủ tục hành chính.