48 Đảng bộ cấp Trung ương đã tiến hành xong Đại hội

VOV.VN - Tính đến ngày 18/10, đã có 48 đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Trung ương, trong đợt 2, từ ngày 2 đến ngày 18/10 có 26 đảng bộ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: 23 đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối Các Cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Rút kinh nghiệm từ các đại hội đợt trước, trong đợt hai, từ ngày 2-18/10, các đại hội đảng bộ được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo đúng nguyên tắc theo Chỉ thị 36-CT/TW; phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ở các đại hội được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Mặt khác, việc bố trí số lượng thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội hợp lý hơn, phân công cụ thể, giúp cho công tác điều hành đại hội được tập trung và thông suốt hơn. Tất cả các báo cáo chính trị đều được trình bày tóm tắt, ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề lớn.  

Các ý kiến thảo luận, đóng góp vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp tỉnh được thực hiện nghiêm túc có chất lượng, có tính thực tiễn cao, tăng cường trao đổi thảo luận, tập trung vào những vấn đề lớn, những hạn chế, tồn tại hoặc còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trong đợt 2, Đại hội của các đảng bộ đều tiến hành đủ 04 nội dung theo Chỉ thị 36-CT/TW, riêng Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện 03 nội dung, không bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư… mà để chỉ định.

Về công tác bầu cử, tại 25 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành đại hội từ ngày 2-18/10, đã bầu ra 1.357 ủy viên ban chấp hành. Tuy nhiên, số lượng ủy viên ban chấp hành được bầu còn thiếu 10 người so với Đề án nhân sự ban đầu. Có 12 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử nhưng bầu không trúng ban chấp hành.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 bầu Ban Chấp hành mới. Đà Nẵng là địa phương đứng đầu về tỷ lệ bầu cán bộ trẻ

Tại 25 đảng bộ tiến hành đại hội trong đợt 2, có nhiều đơn vị có kết quả bầu với tỷ lệ cán bộ nữ trong ban chấp hành cao hơn 15%, đặc biệt là Cao Bằng, Thành phố Hồ Chí Minh và Kiên Giang có tỷ lệ nữ trên 20%. Một số đơn vị có kết quả bầu tỷ lệ cán bộ trẻ trong ban chấp hành cao hơn 10%, cao nhất là Đà Nẵng 13,46%. 

Tổng số uỷ viên ban thường vụ được bầu trong đợt này là 373 người. Tuy nhiên, số lượng ủy viên ban thường vụ so với đề án nhân sự ban đầu còn thiếu15 người. Có 03 trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử để cơ cấu ban thường vụ, bầu trúng ban chấp hành nhưng không bầu trúng ban thường vụ.

Tại 25 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành đại hội từ ngày 2-18/10, đã có 24 đồng chí bí thư cấp uỷ được bầu, trong đó 2 bí thư dưới 40 tuổi, 1 bí thư là nữ. Tổng số phó bí thư được bầu của 25 đảng bộ là 64 người. Tuy nhiên, số lượng phó bí thư cấp ủy so với đề án nhân sự ban đầu còn thiếu 4 người.

Về bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, việc bầu cử được thực hiện đúng quy chế; bầu đủ số lượng phân bổ bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu ngành, lĩnh vực, tỷ lệ tuổi trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, tỷ lệ trúng cử cao.

Qua các đại hội đảng bộ cấp TW tiến hành trong đợt 2, Ban Tổ chức Trung ương nhận thấy một số hạn chế. Cụ thể như, một số báo cáo tham luận tại đại hội chưa có sự khái quát cao, thiếu tính tranh luận, chưa tập trung vào những vấn đề lớn, những hạn chế, tồn tại hoặc còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Còn một số đảng bộ chưa chuẩn bị đủ phương án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực. Công tác bầu cử vẫn để xảy ra một số sai sót nhỏ; việc phổ biến quy chế bầu cử, phiếu hợp lệ, không hợp lệ ở một số nơi chưa thật sự rõ ràng… Tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ tham gia ban thường vụ nhiều nơi còn thấp hơn so với yêu cầu của Chỉ thị 36-CT/TW.

Như vậy, tính đến ngày 18/10, đã có 48 đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'
Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Bình: Người dân đang phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu. Tham nhũng thực ra không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bằng tình trạng nhũng nhiễu.

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Bình: Người dân đang phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu. Tham nhũng thực ra không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bằng tình trạng nhũng nhiễu.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'
Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, văn kiện Đại hội đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ của Mặt trận  quy định trong Hiến pháp 2013  

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, văn kiện Đại hội đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ của Mặt trận  quy định trong Hiến pháp 2013  

Đại hội Đảng bộ 13 tỉnh ĐBSCL: “Khai phóng” sức mạnh đất Chín Rồng
Đại hội Đảng bộ 13 tỉnh ĐBSCL: “Khai phóng” sức mạnh đất Chín Rồng

VOV.VN -Cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng ĐBSCL phấn đấu làm nên cuộc “Khai phóng” sức mạnh mảnh đất Chín Rồng cho giai đoạn đất nước hội nhập và mở cửa.

Đại hội Đảng bộ 13 tỉnh ĐBSCL: “Khai phóng” sức mạnh đất Chín Rồng

Đại hội Đảng bộ 13 tỉnh ĐBSCL: “Khai phóng” sức mạnh đất Chín Rồng

VOV.VN -Cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng ĐBSCL phấn đấu làm nên cuộc “Khai phóng” sức mạnh mảnh đất Chín Rồng cho giai đoạn đất nước hội nhập và mở cửa.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X

VOV.VN -Phát biểu chỉ đạo Đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, ông Đinh Thế Huynh đề nghị Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X

VOV.VN -Phát biểu chỉ đạo Đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, ông Đinh Thế Huynh đề nghị Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tiền Giang
Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tiền Giang

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý tỉnh tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tiền Giang

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tiền Giang

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý tỉnh tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo An Giang chú trọng 5 giải pháp phát triển
Ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo An Giang chú trọng 5 giải pháp phát triển

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh, ông Đinh Thế Huynh đề nghị An Giang đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững.

Ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo An Giang chú trọng 5 giải pháp phát triển

Ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo An Giang chú trọng 5 giải pháp phát triển

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh, ông Đinh Thế Huynh đề nghị An Giang đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững.

Quảng Ngãi phát huy lợi thế của địa phương để tạo bước phát triển
Quảng Ngãi phát huy lợi thế của địa phương để tạo bước phát triển

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quảng Ngãi lần thứ XIX, bà Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh 5 năm tới cần tập trung phát huy tối đa các lợi thế của địa phương

Quảng Ngãi phát huy lợi thế của địa phương để tạo bước phát triển

Quảng Ngãi phát huy lợi thế của địa phương để tạo bước phát triển

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quảng Ngãi lần thứ XIX, bà Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh 5 năm tới cần tập trung phát huy tối đa các lợi thế của địa phương

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang
Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

VOV.VN -Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Tân Bí thư tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Thanh Nghị sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

VOV.VN -Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Tân Bí thư tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Thanh Nghị sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn
3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 trong số 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đều trưởng thành từ Thành Đoàn TP.HCM. Một người là tiến sĩ Kinh tế, 2 người có học vị thạc sĩ (Triết và Luật).

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 trong số 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đều trưởng thành từ Thành Đoàn TP.HCM. Một người là tiến sĩ Kinh tế, 2 người có học vị thạc sĩ (Triết và Luật).

Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp
Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp

VOV.VN - Theo các chuyên gia, 30 năm đổi mới vẫn chưa xây dựng được nền tảng của một nước CNH-CNH. Phải nghiêm túc chỉ ra vì sao yếu kém, dân mới tin tưởng

Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp

Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp

VOV.VN - Theo các chuyên gia, 30 năm đổi mới vẫn chưa xây dựng được nền tảng của một nước CNH-CNH. Phải nghiêm túc chỉ ra vì sao yếu kém, dân mới tin tưởng

Chân dung những lãnh đạo trẻ sau Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành
Chân dung những lãnh đạo trẻ sau Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành

VOV.VN -Nhiều cán bộ ở độ tuổi từ 30 - 40 tuổi đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ một số tỉnh, thành tín nhiệm giao trọng trách ở những vị trí chủ chốt.

Chân dung những lãnh đạo trẻ sau Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành

Chân dung những lãnh đạo trẻ sau Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành

VOV.VN -Nhiều cán bộ ở độ tuổi từ 30 - 40 tuổi đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ một số tỉnh, thành tín nhiệm giao trọng trách ở những vị trí chủ chốt.

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!
Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai. Phải chỉ ra và xử lý công khai ai “chạy chức, chạy quyền”, ai "bán chức, bán quyền"

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai. Phải chỉ ra và xử lý công khai ai “chạy chức, chạy quyền”, ai "bán chức, bán quyền"

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới
Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

VOV.VN - Ông Lê Đình Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

VOV.VN - Ông Lê Đình Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư các cấp Quảng Ngãi đối thoại với dân: Kết quả nói lên điều gì?
Bí thư các cấp Quảng Ngãi đối thoại với dân: Kết quả nói lên điều gì?

VOV.VN -Qua hàng trăm lần tiếp xúc, đối thoại với người dân, 80% vụ việc người dân phản ánh đã được giải quyết ở cấp tỉnh, 75% vụ việc được giải quyết ở cấp xã, thị trấn.

Bí thư các cấp Quảng Ngãi đối thoại với dân: Kết quả nói lên điều gì?

Bí thư các cấp Quảng Ngãi đối thoại với dân: Kết quả nói lên điều gì?

VOV.VN -Qua hàng trăm lần tiếp xúc, đối thoại với người dân, 80% vụ việc người dân phản ánh đã được giải quyết ở cấp tỉnh, 75% vụ việc được giải quyết ở cấp xã, thị trấn.

Tổng Bí thư sẽ dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI
Tổng Bí thư sẽ dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI

VOV.VN - Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV.

Tổng Bí thư sẽ dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI

Tổng Bí thư sẽ dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI

VOV.VN - Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV.