Ông Trần Quốc Vượng: “Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ lãnh đạo“

VOV.VN - Theo ông Trần Quốc Vượng, Học viện Chính trị QG HCM cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo.

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng dự hội nghị.

nang cao chat luong dao tao boi duong can bo lanh dao hinh 1
Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng biểu dương những kết quả công tác trong năm 2017 của Học viện. Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Vượng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần khắc phục những bất cập thời gian qua. Đó là chưa xây dựng được chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn để làm căn cứ, nền tảng cho việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ từng giai đoạn, trên cơ sở đó huy động tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả và đồng bộ; Chưa gắn kết giữa nghiên cứu và giảng dạy; việc đổi mới nội dung đào tạo đã được thực hiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung thông tin trong tình hình mới...


Ông Trần Quốc Vượng cho rằng, năm 2018, Học viện cần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của Học viện với tư cách là Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng, là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị cho hệ thống chính trị; đồng thời xứng đáng là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ chuyên môn cho các trường chính trị tỉnh, thành phố và các trường cán bộ của các bộ, ngành.

Cùng với đó, Học viện tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng cơ bản, hệ thống, hiện đại, thực tiễn, kịp thời bổ sung nội dung mới về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

nang cao chat luong dao tao boi duong can bo lanh dao hinh 2
Các đại biểu dự hội nghị.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng yêu cầu năm 2018, Học viện chủ động xây dựng nội dung chương trình, lựa chọn giảng viên và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp chiến lược khóa XIII và các khóa tiếp theo của Đảng; các lớp bồi dưỡng dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.


Nhấn mạnh tiêu chuẩn của người cán bộ trong hệ thống trường Đảng nhất thiết phải là đảng viên có những tiêu chuẩn cần thiết, tạo nên đặc thù, uy tín của cán bộ, giảng viên trong hệ thống trường Đảng, vì thế Học viện cần sớm xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ của Học viện và các trường chính trị. Bên cạnh đó, có kế hoạch tổ chức, huy động, phát huy năng lực trình độ, kiến thức lý luận của lực lượng cán bộ, giảng viên, học viên đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị thời gian tới Học viện tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Học viện trung tâm và các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, Học viện phải quan tâm, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo đồng thuận và hiệu quả cao nhất./.


Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Trung vệ Quế Ngọc Hải - Thủ lĩnh xứng đáng của ĐT Việt Nam
VOV.VN - Vượt qua nghịch cảnh, trung vệ Quế Ngọc Hải xứng đáng trở thành Thủ lĩnh của ĐT Việt Nam.
VOV_BalloonAds