Từ khóa tìm kiếm: khởi kiện

Bảo đảm thực thi hợp đồng để cải thiện môi trường kinh doanh

VOV.VN - Chỉ số bảo đảm thực thi hợp đồng là một trong những chỉ số quan trọng được đưa ra nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam.