Từ khóa tìm kiếm: MU nợ gần nửa tỷ bảng.

Vì Covid-19, khoản nợ của MU lên đến gần nửa tỷ bảng
Vì Covid-19, khoản nợ của MU lên đến gần nửa tỷ bảng

VOV.VN - Vì giải Ngoại hạng Anh không thể diễn ra trong thời gian qua, khoản nợ của MU đã lên đến gần 500 triệu bảng.

Vì Covid-19, khoản nợ của MU lên đến gần nửa tỷ bảng

Vì Covid-19, khoản nợ của MU lên đến gần nửa tỷ bảng

VOV.VN - Vì giải Ngoại hạng Anh không thể diễn ra trong thời gian qua, khoản nợ của MU đã lên đến gần 500 triệu bảng.