Từ khóa tìm kiếm: SUV của Maserati

Những hình ảnh đầu tiên của xe nguyên mẫu Grecale – SUV mới của Maserati
Những hình ảnh đầu tiên của xe nguyên mẫu Grecale – SUV mới của Maserati

VOV.VN - Mẫu Grecale sẽ được sản xuất tại Cassino (Italia) và được xác định sẽ đóng vai trò quan trọng cho Maserati.

Những hình ảnh đầu tiên của xe nguyên mẫu Grecale – SUV mới của Maserati

Những hình ảnh đầu tiên của xe nguyên mẫu Grecale – SUV mới của Maserati

VOV.VN - Mẫu Grecale sẽ được sản xuất tại Cassino (Italia) và được xác định sẽ đóng vai trò quan trọng cho Maserati.