Thách thức nào đang đặt ra với đối ngoại Quốc hội?

Thách thức nào đang đặt ra với đối ngoại Quốc hội?

VOV.VN - Đối ngoại của Quốc hội là một trong những kênh đối ngoại quan trọng trong tổng thể ngoại giao Nhà nước.