Giám đốc Sở Ngoại vụ Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

Giám đốc Sở Ngoại vụ Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

VOV.VN -Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất. Giám đốc Sở Ngoại vụ là người có nhiều tín nhiệm thấp nhất.