Nhiều người Việt đang mắc bệnh 'sính giàu', thích chuẩn ngoại

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Quân: Việt Nam đang bị bệnh sính của người giàu, nghèo nhưng cứ lấy chuẩn cao thế giới...

Quan tâm đến vấn đề phát triển KHCN trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng, ông Lê Hồng Khiêm, Viện Vật Lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, trải qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, kể từ Ðại hội VI năm 1986 đến nay, Việt Nam đã thu được những thành tựu to lớn, hết sức ấn tượng về phát triển kinh tế, đã giúp nâng cao thu nhập của nhân dân và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người. Giai đoạn nàycũng đã tạo ra những tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ứng dụng KHCN chưa đáp ứng yêu cầu

Nhiều thành tựu khoa học và công nghệ mới đã được ứng dụng, góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao nǎng suất, chất lượng và hiệu quả trong các nghành sản xuất nông nghiệp, y tế, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải, xây dựng, nǎng lượng, dầu khí, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu... xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh. Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đã có những tiến bộ rõ rệt.

Tuy nhiên, theo ông Lê Hồng Khiêm cần phải nhận thức rằng những thành tựu trên còn rất nhỏ bé so với mức độ phát triển của kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới và chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Khoa học và công nghệ còn nhiều yếu kém, đặc biệt trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế xã hội. “Mặc dù trong những năm qua, Đảng và Chính phủ luôn coi khoa học công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội thể hiện qua việc ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến khoa học và công nghệ nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng việc ứng dụng khoa học công nghệ trong thời gian qua chưa đáp ứng được các yêu cầu đặt ra do rất nhiều nguyên nhân”.

Giáo sư, Tiến sỹ Trương Nam Hải, Chủ tịch Hội đồng ngành Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Trương Nam Hải, Chủ tịch Hội đồng ngành Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệc xây dựng Chiến lược phát triển khoa học của Việt Nam đã được quan tâm nhưng cách thực hiện chưa thực sự hiệu quả, chưa xác định được đâu là đối tượng cần ưu tiên, đâu là thế mạnh để phát triển sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thị trường trong cuộc cạnh tranh với thế giới trong quá trình hội nhập. Vì vậy, cần xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học - công nghệ phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng ngành, từng địa phương, với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội củangành và địa phương đó.

Việc xây dựng chiến lược phát triển khoa học phù hợp sẽ giúp cho việc tập trung hiệu quả hơn các nguồn tiềm lực về vật chất và con người nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết của thực tiễn sản xuất. Điều quan trọng trong việc xây dựng chiến lược đúng đắn là để chuyển giao khoa học-công nghệ một cách hiệu quả cần chú ý những nội dung về kỹ thuật công nghệ và các nội dung về kinh tế và tổ chức, như: tổ chức sản xuất, liên kết kinh tế, thông tin về thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Những nội dung này là điều kiện cần thiết để các thành tựu về khoa học-công nghệ có thể phát huy đầy đủ hiệu quả trong thời gian tới.

Phải thay đổi tư duy đầu tư cho KHCN

Đặt vấn đề cần làm gì có những đột phá trong ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ cho việc phát triển nền kinh tế của Đất nước?, ông Lê Hồng Khiêm, Viện Vật Lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh: Đây vấn đề rất lớn và để tìm ra lời giải, cần có sự đầu tư nhân lực một cách nghiêm túc. Các cơ quan quản lý cần xây dựng các tiêu chí minh bạch và định lượng để đánh giá để đánh giá hiệu quả việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của các cơ sở nghiên cứu và các trường đại học hưởng ngân sách nhà nước. Đây là giải pháp đầu tiên cần thực hiện. Song song với đó, cần nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt chất lượng đào tạo ở bậc đại học; có cơ chế đãi ngộ thích hợp cho các cán bộ nghiên cứu ứng dụng khoa học làm việc hiệu quả; tăng kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ; phát triển thị trường khoa học công nghệ; tăng cường chất lượng các sở khoa học công nghệ và các trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ ở các địa phương…

 GS.TSKH Nguyễn Khoa Sơn, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cho rằng, cần đề ra chỉ tiêu cụ thể về mức đầu tư cho KHCN từ ngân sách nhà nước (đạt tối thiểu 2 %) và từ GDP (đạt 1%) trong giai đoạn 2016-2020. Phải có chính sách cụ thể huy động nguồn đầu tư của xã hội và doanh nghiệp, nguồn đầu tư nước ngoài cho nghiên cứu và ứng dụng KHCN.
Bộ trưởng Nguyễn Quân (ảnh phải) nói chuyện với GS.VS Nguyễn Văn Hiệu

Cùng với đó, GS.TSKH Nguyễn Khoa Sơn cũng cho rằng, để phát triển KHCN cần tập trung vào lĩnh vực khoa học và công nghệ ứng dụng, nhất là các công nghệ cao mũi nhọn như công nghệ thông tin và truyền thông, điện tử, tự động hóa, công sinh học, công nghệ vật liệu tiên tiến, trong đó có việc mua bằng phát minh, sáng chế rồi cải tiến, nâng cao phù hợp với điều kiện của Việt Nam và nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Các nền kinh tế đi trước, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… đều “đi tắt đón đầu” khá thành công bằng cách này.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, phải thay đổi tư duy đầu tư cho KHCN. Việt Nam đang bị bệnh sính của người giàu. Việt Nam nghèo nhưng cứ lấy chuẩn thế giới. Nghèo nhưng nghỉ làm 2 ngày/tuần, nghèo nhưng lại lấy mục tiêu chiến lược là phát triển dòng ô tô 4 chỗ trong khi máy móc nông nghiệp rất thiếu, rất cần.

Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh, càng hội nhập sâu, nhất là tham gia “sân” TPP thì càng phải đầu tư cho KHCN, thực sự coi đó là quốc sách. Các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp phải thay đổi quan điểm, hướng tới lợi ích lâu dài thay vì lợi ích trước mắt. Vừa qua Bộ KHCN ban hành thông tư cấm doanh nghiệp nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng nhiều năm nhưng bị doanh nghiệp phản ứng. Nếu còn nhập thì trình độ KHCN chúng ta còn lạc hậu, doanh nghiệp Việt Nam còn bị tụt hậu, thiếu sức cạnh tranh. Vì doanh nghiệp  phản ứng mạnh nên Bộ đành lùi một bước, cho nhập nhưng phải bảo đảm tuổi sản xuất của máy móc chưa quá 10 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?
Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?

VOV.VN - Theo nhiều ý kiến, cần thiết phải nâng cao đạo đức trong Đảng bởi vẫn chưa “vạch mặt chỉ tên” được  những người “trong một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất

Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?

Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?

VOV.VN - Theo nhiều ý kiến, cần thiết phải nâng cao đạo đức trong Đảng bởi vẫn chưa “vạch mặt chỉ tên” được  những người “trong một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'
'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

VOV.VN - Ông Trần Hoàng Thám: Cán bộ Mặt trận phải có trình độ, năng lực cần thiết, bản lĩnh, những việc gì cần thì phải nói. Chứ có những chuyện dân cần có ý kiến thì cán bộ không dám nói.

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

VOV.VN - Ông Trần Hoàng Thám: Cán bộ Mặt trận phải có trình độ, năng lực cần thiết, bản lĩnh, những việc gì cần thì phải nói. Chứ có những chuyện dân cần có ý kiến thì cán bộ không dám nói.

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ
Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

VOV.VN - Ông Lê Truyền: Nếu “mua quan, bán chức”, buôn bán quyền lực xảy ra, nó sẽ kéo theo nhiều hậu quả làm suy yếu hệ thống công chức. Phải làm rõ việc này trong Trung ương khóa tới

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

VOV.VN - Ông Lê Truyền: Nếu “mua quan, bán chức”, buôn bán quyền lực xảy ra, nó sẽ kéo theo nhiều hậu quả làm suy yếu hệ thống công chức. Phải làm rõ việc này trong Trung ương khóa tới

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ
GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

VOV.VN -  Theo GS Trần Hải Linh, cần phải hiểu rõ thực trạng nền giáo dục hiện nay thì mới đưa ra được những định hướng phát triển trong tương lai

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

VOV.VN -  Theo GS Trần Hải Linh, cần phải hiểu rõ thực trạng nền giáo dục hiện nay thì mới đưa ra được những định hướng phát triển trong tương lai

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!
Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai. Phải chỉ ra và xử lý công khai ai “chạy chức, chạy quyền”, ai "bán chức, bán quyền"

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai. Phải chỉ ra và xử lý công khai ai “chạy chức, chạy quyền”, ai "bán chức, bán quyền"

Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'
Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Trước khi Trung ương làm nhân sự khóa mới, nên có kênh của quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến, giới thiệu những nhân sự quan trọng cho Đảng.

Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'

Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Trước khi Trung ương làm nhân sự khóa mới, nên có kênh của quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến, giới thiệu những nhân sự quan trọng cho Đảng.

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?
Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

VOV.VN -  GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu: Năng suất lao động ở cơ quan hành chính quá thấp, bộ máy hoạt động cồng kềnh, chúng ta cứ nói giảm biên chế, tăng lương nhưng thật sự khó làm được...

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

VOV.VN -  GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu: Năng suất lao động ở cơ quan hành chính quá thấp, bộ máy hoạt động cồng kềnh, chúng ta cứ nói giảm biên chế, tăng lương nhưng thật sự khó làm được...

Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai
Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai

VOV.VN - Ông Cao Sỹ Kiêm: Chúng ta chỉ ra “một bộ phận không nhỏ” cán bộ thoái hóa, biến chất nhưng là ở đâu, là ai thì không rõ. Không chỉ ra được là ai thì làm sao khắc phục có hiệu quả.

Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai

Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai

VOV.VN - Ông Cao Sỹ Kiêm: Chúng ta chỉ ra “một bộ phận không nhỏ” cán bộ thoái hóa, biến chất nhưng là ở đâu, là ai thì không rõ. Không chỉ ra được là ai thì làm sao khắc phục có hiệu quả.

Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?
Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?

VOV.VN -  Theo các chuyên gia, đổi mới về mặt Nhà nước, về hệ thống chính trị còn chậm, chưa tương xứng với đổi mới về kinh tế. 

Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?

Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?

VOV.VN -  Theo các chuyên gia, đổi mới về mặt Nhà nước, về hệ thống chính trị còn chậm, chưa tương xứng với đổi mới về kinh tế. 

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

Quảng Nam "mạnh tay" xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm
Quảng Nam "mạnh tay" xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gần 4 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã “mạnh tay” xử lý nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm. 

Quảng Nam "mạnh tay" xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm

Quảng Nam "mạnh tay" xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gần 4 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã “mạnh tay” xử lý nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm. 

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'
'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

VOV.VN - Muốn phát huy sức mạnh toàn dân tộc không chỉ là kêu gọi, động viên một chiều mà phải giải quyết hài hòa lợi ích của người dân

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

VOV.VN - Muốn phát huy sức mạnh toàn dân tộc không chỉ là kêu gọi, động viên một chiều mà phải giải quyết hài hòa lợi ích của người dân

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"
"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung: "Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu có một sức mạnh rất lớn".

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung: "Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu có một sức mạnh rất lớn".

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'
Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Bình: Người dân đang phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu. Tham nhũng thực ra không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bằng tình trạng nhũng nhiễu.

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Bình: Người dân đang phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu. Tham nhũng thực ra không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bằng tình trạng nhũng nhiễu.

Giải mã hiện tượng 'một bộ phận không nhỏ' cán bộ, đảng viên biến chất
Giải mã hiện tượng 'một bộ phận không nhỏ' cán bộ, đảng viên biến chất

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Hậu, một bộ phận không nhỏ Đảng viên suy thoái trước hết là do bản thân đã tự đánh mất mình, không quản lý mình với tư cách là một đảng viên của Đảng

Giải mã hiện tượng 'một bộ phận không nhỏ' cán bộ, đảng viên biến chất

Giải mã hiện tượng 'một bộ phận không nhỏ' cán bộ, đảng viên biến chất

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Hậu, một bộ phận không nhỏ Đảng viên suy thoái trước hết là do bản thân đã tự đánh mất mình, không quản lý mình với tư cách là một đảng viên của Đảng