Từ khóa tìm kiếm: biến chứng

Hôn mê sâu do biến chứng của say nắng
Hôn mê sâu do biến chứng của say nắng

Say nắng (sốc nhiệt) rất nguy hiểm, có thể giết hoặc gây tổn hại cho não và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể

Hôn mê sâu do biến chứng của say nắng

Hôn mê sâu do biến chứng của say nắng

Say nắng (sốc nhiệt) rất nguy hiểm, có thể giết hoặc gây tổn hại cho não và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể