Từ khóa tìm kiếm: dự bot hầm đèo ngang

BOT Đèo Ngang thu phí quá thời gian, Cơ quan CSĐT vào cuộc
BOT Đèo Ngang thu phí quá thời gian, Cơ quan CSĐT vào cuộc

VOV.VN -Tổng cục ĐBVN đề nghị Tổng công ty Sông Đà là nhà đầu tư dự án hầm Đèo Ngang nộp số tiền thu vượt vào ngân sách nhà nước là hơn 88 tỷ đồng.

BOT Đèo Ngang thu phí quá thời gian, Cơ quan CSĐT vào cuộc

BOT Đèo Ngang thu phí quá thời gian, Cơ quan CSĐT vào cuộc

VOV.VN -Tổng cục ĐBVN đề nghị Tổng công ty Sông Đà là nhà đầu tư dự án hầm Đèo Ngang nộp số tiền thu vượt vào ngân sách nhà nước là hơn 88 tỷ đồng.