Từ khóa tìm kiếm: Hội An

Sức bật của vùng Đông Quảng Nam
Sức bật của vùng Đông Quảng Nam

VOV.VN - Quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh duyên hải miền Trung, Quảng Nam đang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Sức bật của vùng Đông Quảng Nam

Sức bật của vùng Đông Quảng Nam

VOV.VN - Quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh duyên hải miền Trung, Quảng Nam đang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Chợ phiên Tân Thành, sản phẩm mới khởi động phục hồi du lịch Hội An
Chợ phiên Tân Thành, sản phẩm mới khởi động phục hồi du lịch Hội An

VOV.VN - Hôm nay (26/9), UBND thành phố Hội An và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam khai mạc Chợ phiên tại làng chài Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Đây là sản phẩm du lịch mới, mở đầu cho các hoạt động phục hồi du lịch sau dịch Covid-19 nhằm thu hút khách trở lại Hội An. 

Chợ phiên Tân Thành, sản phẩm mới khởi động phục hồi du lịch Hội An

Chợ phiên Tân Thành, sản phẩm mới khởi động phục hồi du lịch Hội An

VOV.VN - Hôm nay (26/9), UBND thành phố Hội An và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam khai mạc Chợ phiên tại làng chài Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Đây là sản phẩm du lịch mới, mở đầu cho các hoạt động phục hồi du lịch sau dịch Covid-19 nhằm thu hút khách trở lại Hội An.