Xin ra khỏi hộ nghèo, Đảng viên thắp lửa ý chí vượt khó
Xin ra khỏi hộ nghèo, Đảng viên thắp lửa ý chí vượt khó

VOV.VN - Chuyện đảng viên làm đơn xin thoát nghèo không chỉ lan tỏa, tác động đến cuộc sống người dân mà còn góp phần thắt chặt tình cảm giữa Đảng và dân, củng cố niềm tin của người dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Xin ra khỏi hộ nghèo, Đảng viên thắp lửa ý chí vượt khó

Xin ra khỏi hộ nghèo, Đảng viên thắp lửa ý chí vượt khó

VOV.VN - Chuyện đảng viên làm đơn xin thoát nghèo không chỉ lan tỏa, tác động đến cuộc sống người dân mà còn góp phần thắt chặt tình cảm giữa Đảng và dân, củng cố niềm tin của người dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Kiểm tra, giám sát của Đảng: Phương tiện hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng
Kiểm tra, giám sát của Đảng: Phương tiện hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Không chỉ là công việc thường xuyên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã và đang được Trung ương, Bộ Chính trị nâng lên một tầm cao mới.

Kiểm tra, giám sát của Đảng: Phương tiện hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng

Kiểm tra, giám sát của Đảng: Phương tiện hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Không chỉ là công việc thường xuyên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã và đang được Trung ương, Bộ Chính trị nâng lên một tầm cao mới.

Quảng Bình, Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Quảng Bình, Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Hôm nay (24/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình. Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh.

Quảng Bình, Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Quảng Bình, Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Hôm nay (24/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình. Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng
Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng

VOV.VN - Ngày 16/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 21 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng

Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng

VOV.VN - Ngày 16/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 21 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

VOV.VN - Ngày 16/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 20 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

VOV.VN - Ngày 16/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 20 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045
Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

VOV.VN - Ngày 16/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

VOV.VN - Ngày 16/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xã giao Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xã giao Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An

VOV.VN - Chiều 24/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xã giao Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xã giao Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An

VOV.VN - Chiều 24/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đang thăm chính thức Việt Nam.

Nghị quyết 18 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất
Nghị quyết 18 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

VOV.VN - Ngày 16/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 18 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nghị quyết 18 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Nghị quyết 18 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

VOV.VN - Ngày 16/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 18 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành 4 Nghị quyết quan trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành 4 Nghị quyết quan trọng

VOV.VN - Ngày 16/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành 4 Nghị quyết quan trọng tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, là Nghị quyết 18, 19, 20 và Nghị quyết số 21.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành 4 Nghị quyết quan trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành 4 Nghị quyết quan trọng

VOV.VN - Ngày 16/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành 4 Nghị quyết quan trọng tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, là Nghị quyết 18, 19, 20 và Nghị quyết số 21.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Chiều 24/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam sang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Chiều 24/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam sang thăm chính thức Việt Nam.