Từ khóa tìm kiếm: định hướng XHCN

Đảm bảo tính nhân văn trong phát triển kinh tế thị trường
Đảm bảo tính nhân văn trong phát triển kinh tế thị trường

VOV.VN - Tổng Thư ký Hội khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng, cần đổi mới mạnh mẽ hơn, khuyến khích nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế.

Đảm bảo tính nhân văn trong phát triển kinh tế thị trường

Đảm bảo tính nhân văn trong phát triển kinh tế thị trường

VOV.VN - Tổng Thư ký Hội khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng, cần đổi mới mạnh mẽ hơn, khuyến khích nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế.