Từ khóa tìm kiếm: hướng về tổ quốc

Xúc động cộng đồng người Việt tại Nga đón xuân Tân Sửu giữa mùa Covid-19
Xúc động cộng đồng người Việt tại Nga đón xuân Tân Sửu giữa mùa Covid-19

VOV.VN - Năm 2020 đã kết thúc, nhưng vô vàn khó khăn, thử thách chưa từng có do đại dịch Covid-19 tiếp diễn sang năm 2021. Trong bối cảnh này, cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga đã và đang đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực vượt qua.

Xúc động cộng đồng người Việt tại Nga đón xuân Tân Sửu giữa mùa Covid-19

Xúc động cộng đồng người Việt tại Nga đón xuân Tân Sửu giữa mùa Covid-19

VOV.VN - Năm 2020 đã kết thúc, nhưng vô vàn khó khăn, thử thách chưa từng có do đại dịch Covid-19 tiếp diễn sang năm 2021. Trong bối cảnh này, cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga đã và đang đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực vượt qua.

Cộng đồng người Việt tại Ai Cập đoàn kết và hướng về quê hương
Cộng đồng người Việt tại Ai Cập đoàn kết và hướng về quê hương

VOV.VN - Cộng đồng người Việt tại Ai Cập chỉ khoảng vài chục gia đình, sống ở các thành phố khác nhau nhưng rất gắn bó và đoàn kết.

Cộng đồng người Việt tại Ai Cập đoàn kết và hướng về quê hương

Cộng đồng người Việt tại Ai Cập đoàn kết và hướng về quê hương

VOV.VN - Cộng đồng người Việt tại Ai Cập chỉ khoảng vài chục gia đình, sống ở các thành phố khác nhau nhưng rất gắn bó và đoàn kết.

Thủ tướng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada
Thủ tướng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt đoàn kết hợp tác, góp phần phát triển kinh tế xã hội của nước sở tại và hướng về quê hương, đất nước.

Thủ tướng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Thủ tướng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt đoàn kết hợp tác, góp phần phát triển kinh tế xã hội của nước sở tại và hướng về quê hương, đất nước.

Cộng đồng người Việt tại Lebanon luôn hướng về Tổ quốc
Cộng đồng người Việt tại Lebanon luôn hướng về Tổ quốc

VOV.VN - Như bao người xa xứ, những ngày tháng 4 lịch sử này, cộng đồng người Việt tại Lebanon ôn lại Ngày thống nhất non sông, Nam Bắc xum họp một nhà.

Cộng đồng người Việt tại Lebanon luôn hướng về Tổ quốc

Cộng đồng người Việt tại Lebanon luôn hướng về Tổ quốc

VOV.VN - Như bao người xa xứ, những ngày tháng 4 lịch sử này, cộng đồng người Việt tại Lebanon ôn lại Ngày thống nhất non sông, Nam Bắc xum họp một nhà.

Hình ảnh Đại lễ Vu Lan xúc động của người Việt tại CH Séc
Hình ảnh Đại lễ Vu Lan xúc động của người Việt tại CH Séc

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Séc rất đông, luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, luôn hướng về Tổ quốc và cội nguồn.

Hình ảnh Đại lễ Vu Lan xúc động của người Việt tại CH Séc

Hình ảnh Đại lễ Vu Lan xúc động của người Việt tại CH Séc

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Séc rất đông, luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, luôn hướng về Tổ quốc và cội nguồn.

Hợp ca Quê hương của người Việt tại Pháp ghi CD “Tổ quốc yêu thương”
Hợp ca Quê hương của người Việt tại Pháp ghi CD “Tổ quốc yêu thương”

VOV.VN - CD "Tổ quốc yêu thương" mang ý nghĩa lớn, khơi dậy tình yêu đất nước, ý thức hướng về Tổ quốc qua các bài ca "đi cùng năm tháng".

Hợp ca Quê hương của người Việt tại Pháp ghi CD “Tổ quốc yêu thương”

Hợp ca Quê hương của người Việt tại Pháp ghi CD “Tổ quốc yêu thương”

VOV.VN - CD "Tổ quốc yêu thương" mang ý nghĩa lớn, khơi dậy tình yêu đất nước, ý thức hướng về Tổ quốc qua các bài ca "đi cùng năm tháng".