Từ khóa tìm kiếm: Ninh Bình

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Hào khí Ninh Bình”
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Hào khí Ninh Bình”

VOV.VN - "Hào khí Ninh Bình" là sự kiện đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Hào khí Ninh Bình”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Hào khí Ninh Bình”

VOV.VN - "Hào khí Ninh Bình" là sự kiện đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.