Từ khóa tìm kiếm: Sở Y tế Hà Nội

Hà Nội niêm phong và tiêu hủy hơn 2.200 lít rượu
Hà Nội niêm phong và tiêu hủy hơn 2.200 lít rượu

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đã thành lập gần 700 đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp thành phố. 

Hà Nội niêm phong và tiêu hủy hơn 2.200 lít rượu

Hà Nội niêm phong và tiêu hủy hơn 2.200 lít rượu

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đã thành lập gần 700 đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp thành phố.