Từ khóa tìm kiếm: thực vật mới

Phát hiện một loài thực vật mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang
Phát hiện một loài thực vật mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang

VOV.VN - Một loài thực vật mới được vừa được phát hiện tại Vườn quốc gia Vũ Quang, được nhóm nghiên cứu đặt cho tên là Mộc hương Vũ Quang.

Phát hiện một loài thực vật mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Phát hiện một loài thực vật mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang

VOV.VN - Một loài thực vật mới được vừa được phát hiện tại Vườn quốc gia Vũ Quang, được nhóm nghiên cứu đặt cho tên là Mộc hương Vũ Quang.