Nhớ xuân bên sông Vàm Cỏ
Nhớ xuân bên sông Vàm Cỏ

Con gái tôi dù mới 7 tuổi không hiểu hết nhưng cũng nhất định phải đi Tết Việt Nam vì được lì xì và xem múa lân… (Thúy Hằng, Đức)

Nhớ xuân bên sông Vàm Cỏ

Nhớ xuân bên sông Vàm Cỏ

Con gái tôi dù mới 7 tuổi không hiểu hết nhưng cũng nhất định phải đi Tết Việt Nam vì được lì xì và xem múa lân… (Thúy Hằng, Đức)