Từ khóa tìm kiếm: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Việt Nam mong muốn Nhật Bản tiếp tục tăng hỗ trợ ODA cho Việt Nam
Việt Nam mong muốn Nhật Bản tiếp tục tăng hỗ trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mong muốn Chính phủ Nhật Bản dành nhiều nguồn ODA với các điều kiện tốt hơn cho Việt Nam.

Việt Nam mong muốn Nhật Bản tiếp tục tăng hỗ trợ ODA cho Việt Nam

Việt Nam mong muốn Nhật Bản tiếp tục tăng hỗ trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mong muốn Chính phủ Nhật Bản dành nhiều nguồn ODA với các điều kiện tốt hơn cho Việt Nam.