Từ khóa tìm kiếm: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Việt Nam mong muốn Nhật Bản tiếp tục tăng hỗ trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mong muốn Chính phủ Nhật Bản dành nhiều nguồn ODA với các điều kiện tốt hơn cho Việt Nam.