Từ khóa tìm kiếm: gạ tình phóng viên

Công đức cho chùa - công đức cho thầy: Hiểu thế nào là đúng?
Công đức cho chùa - công đức cho thầy: Hiểu thế nào là đúng?

VOV.VN - Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký GHPGVN khẳng định: "Không thể có chuyện lẫn lộn tiền chùa - tiền sư".

Công đức cho chùa - công đức cho thầy: Hiểu thế nào là đúng?

Công đức cho chùa - công đức cho thầy: Hiểu thế nào là đúng?

VOV.VN - Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký GHPGVN khẳng định: "Không thể có chuyện lẫn lộn tiền chùa - tiền sư".

GHPGVN: Sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì
GHPGVN: Sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì

VOV.VN- Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký GHPGVN: "Giáo hội sẽ định đoạt vấn đề tài sản, sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì cả".

GHPGVN: Sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì

GHPGVN: Sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì

VOV.VN- Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký GHPGVN: "Giáo hội sẽ định đoạt vấn đề tài sản, sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì cả".

“Vụ việc sư Toàn tác động tiêu cực đến hình ảnh Phật giáo“
“Vụ việc sư Toàn tác động tiêu cực đến hình ảnh Phật giáo“

VOV.VN-  Tổng Thư ký GHPGVN: Vụ việc sư Toàn chắc chắn làm ảnh hưởng không nhỏ, tác động tiêu cực đối với hình ảnh, sinh hoạt Phật giáo.

“Vụ việc sư Toàn tác động tiêu cực đến hình ảnh Phật giáo“

“Vụ việc sư Toàn tác động tiêu cực đến hình ảnh Phật giáo“

VOV.VN-  Tổng Thư ký GHPGVN: Vụ việc sư Toàn chắc chắn làm ảnh hưởng không nhỏ, tác động tiêu cực đối với hình ảnh, sinh hoạt Phật giáo.

Xin xả giới và hoàn tục, sư Toàn có được giữ lại các tài sản cá nhân?
Xin xả giới và hoàn tục, sư Toàn có được giữ lại các tài sản cá nhân?

VOV.VN - Sư Toàn sẽ phải bàn giao toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của Giáo hội, phải tự chịu trách nhiệm về các mua bán đất cát của mình với người dân.

Xin xả giới và hoàn tục, sư Toàn có được giữ lại các tài sản cá nhân?

Xin xả giới và hoàn tục, sư Toàn có được giữ lại các tài sản cá nhân?

VOV.VN - Sư Toàn sẽ phải bàn giao toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của Giáo hội, phải tự chịu trách nhiệm về các mua bán đất cát của mình với người dân.

“Gạ tình” nữ nhà báo, sư Toàn bị đình chỉ trụ trì chùa Nga Hoàng
“Gạ tình” nữ nhà báo, sư Toàn bị đình chỉ trụ trì chùa Nga Hoàng

VOV.VN - Đại đức Thích Thanh Toàn phải sám hối Đại Tăng, thôi trụ trì chùa Nga Hoàng trong 3 tháng, không được hoạt động tín ngưỡng tâm linh tại chùa Địa Ngục.

“Gạ tình” nữ nhà báo, sư Toàn bị đình chỉ trụ trì chùa Nga Hoàng

“Gạ tình” nữ nhà báo, sư Toàn bị đình chỉ trụ trì chùa Nga Hoàng

VOV.VN - Đại đức Thích Thanh Toàn phải sám hối Đại Tăng, thôi trụ trì chùa Nga Hoàng trong 3 tháng, không được hoạt động tín ngưỡng tâm linh tại chùa Địa Ngục.