Từ khóa tìm kiếm:  HĐND TP Hà Nội

Hoạt động giám sát của HĐND TP Hà Nội khẳng định hiệu lực, hiệu quả
Hoạt động giám sát của HĐND TP Hà Nội khẳng định hiệu lực, hiệu quả

VOV.VN - Năm 2020, HĐND thành phố triển khai 23 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm.

Hoạt động giám sát của HĐND TP Hà Nội khẳng định hiệu lực, hiệu quả

Hoạt động giám sát của HĐND TP Hà Nội khẳng định hiệu lực, hiệu quả

VOV.VN - Năm 2020, HĐND thành phố triển khai 23 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm.

Chiều nay 29/3, HĐND TP Hà Nội họp kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền
Chiều nay 29/3, HĐND TP Hà Nội họp kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền

VOV.VN - Theo thông báo số 06/TB-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND Thành phố Hà Nội, kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố Hà Nội, khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra chiều nay (29/3/2021).

Chiều nay 29/3, HĐND TP Hà Nội họp kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền

Chiều nay 29/3, HĐND TP Hà Nội họp kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền

VOV.VN - Theo thông báo số 06/TB-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND Thành phố Hà Nội, kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố Hà Nội, khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra chiều nay (29/3/2021).

HĐND Thành phố Hà Nội được tăng số lượng đại biểu chuyên trách
HĐND Thành phố Hà Nội được tăng số lượng đại biểu chuyên trách

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ trình Quốc hội xem xét tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND thành phố Hà Nội lên 19 đại biểu.

HĐND Thành phố Hà Nội được tăng số lượng đại biểu chuyên trách

HĐND Thành phố Hà Nội được tăng số lượng đại biểu chuyên trách

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ trình Quốc hội xem xét tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND thành phố Hà Nội lên 19 đại biểu.

Khai mạc Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội: Sẽ kiện toàn chức danh chủ chốt
Khai mạc Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội: Sẽ kiện toàn chức danh chủ chốt

VOV.VN - Theo đó HĐND TP sẽ xem xét, quyết nghị một số nội dung mang tính chất định hướng và thực hiện kiện toàn chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Khai mạc Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội: Sẽ kiện toàn chức danh chủ chốt

Khai mạc Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội: Sẽ kiện toàn chức danh chủ chốt

VOV.VN - Theo đó HĐND TP sẽ xem xét, quyết nghị một số nội dung mang tính chất định hướng và thực hiện kiện toàn chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Hà Nội sẽ miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch UBND TP
Hà Nội sẽ miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch UBND TP

VOV.VN - Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khoá XV sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Dự kiến, miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND TP và các Phó Chủ tịch UBND TP.

Hà Nội sẽ miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch UBND TP

Hà Nội sẽ miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch UBND TP

VOV.VN - Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khoá XV sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Dự kiến, miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND TP và các Phó Chủ tịch UBND TP.

Ngày mai (10/11), HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề
Ngày mai (10/11), HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề

VOV.VN -HĐND TP Hà Nội có Thông báo số 27 chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày mai (10/11), HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề

Ngày mai (10/11), HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề

VOV.VN -HĐND TP Hà Nội có Thông báo số 27 chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hà Nội quy định 5 mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Hà Nội quy định 5 mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng kinh phí thực hiện 5 chế độ chi đặc thù của Thành phố dự kiến khoảng 406 tỷ đồng.

Hà Nội quy định 5 mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội quy định 5 mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng kinh phí thực hiện 5 chế độ chi đặc thù của Thành phố dự kiến khoảng 406 tỷ đồng.

HĐND TP Hà Nội họp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và vốn ngân sách
HĐND TP Hà Nội họp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và vốn ngân sách

VOV.VN - HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù phòng, chống dịch bệnh Covid-19

HĐND TP Hà Nội họp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và vốn ngân sách

HĐND TP Hà Nội họp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và vốn ngân sách

VOV.VN - HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội họp HDND bất thường, bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố
Hà Nội họp HDND bất thường, bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố

VOV.VN -HĐND TP Hà Nội kiện toàn công tác nhân sự, bầu bổ sung 04 Ủy viên UBND Thành phố khóa XV và miễn nhiệm một số cán bộ do nghỉ hưu, chuyển công tác.

Hà Nội họp HDND bất thường, bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội họp HDND bất thường, bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố

VOV.VN -HĐND TP Hà Nội kiện toàn công tác nhân sự, bầu bổ sung 04 Ủy viên UBND Thành phố khóa XV và miễn nhiệm một số cán bộ do nghỉ hưu, chuyển công tác.

“Lấy phiếu tín nhiệm là nhắc nhở những cán bộ còn khuyết điểm“
“Lấy phiếu tín nhiệm là nhắc nhở những cán bộ còn khuyết điểm“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy: Lấy phiếu tín nhiệm giúp mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình, đồng thời nhắc nhở đối với những cán bộ có khuyết điểm

“Lấy phiếu tín nhiệm là nhắc nhở những cán bộ còn khuyết điểm“

“Lấy phiếu tín nhiệm là nhắc nhở những cán bộ còn khuyết điểm“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy: Lấy phiếu tín nhiệm giúp mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình, đồng thời nhắc nhở đối với những cán bộ có khuyết điểm