Từ khóa tìm kiếm: Quốc hội khóa XV

Quảng Trị: 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV
Quảng Trị: 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

VOV.VN - Chiều nay (18/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quảng Trị: 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Quảng Trị: 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

VOV.VN - Chiều nay (18/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.