Từ khóa tìm kiếm: xây dựng trường lớp

Thứ trưởng GDĐT: Có tình trạng “tự nguyện bắt buộc” gây phản cảm
Thứ trưởng GDĐT: Có tình trạng “tự nguyện bắt buộc” gây phản cảm

VOV.VN - Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng theo quy trình xã hội hóa, tuyệt đối tránh trường hợp lạm thu gây bức xúc trong xã hội.

Thứ trưởng GDĐT: Có tình trạng “tự nguyện bắt buộc” gây phản cảm

Thứ trưởng GDĐT: Có tình trạng “tự nguyện bắt buộc” gây phản cảm

VOV.VN - Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng theo quy trình xã hội hóa, tuyệt đối tránh trường hợp lạm thu gây bức xúc trong xã hội.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất giải pháp giảm học luân phiên
Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất giải pháp giảm học luân phiên

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội mong muốn UBND các quận, huyện rà soát, ưu tiên tạo mọi điều kiện tốt nhất để cải tạo, xây dựng thêm các trường tiểu học.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất giải pháp giảm học luân phiên

Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất giải pháp giảm học luân phiên

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội mong muốn UBND các quận, huyện rà soát, ưu tiên tạo mọi điều kiện tốt nhất để cải tạo, xây dựng thêm các trường tiểu học.