Từ khóa tìm kiếm: báo cáo tự do tôn giáo

Việt Nam không chấp nhận lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, chia rẽ dân tộc
Việt Nam không chấp nhận lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, chia rẽ dân tộc

VOV.VN - Việc lợi dụng tôn giáo phục vụ các hoạt động chính trị, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết thì không một quốc gia nào chấp nhận, chứ không chỉ ở Việt Nam.

Việt Nam không chấp nhận lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, chia rẽ dân tộc

Việt Nam không chấp nhận lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, chia rẽ dân tộc

VOV.VN - Việc lợi dụng tôn giáo phục vụ các hoạt động chính trị, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết thì không một quốc gia nào chấp nhận, chứ không chỉ ở Việt Nam.