Từ khóa tìm kiếm: tỉnh Quảng Trị

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã tiến hành kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã tiến hành kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.