Từ khóa tìm kiếm: Tống tiền

Hacker đánh cắp thông tin cá nhân để làm gì?
Hacker đánh cắp thông tin cá nhân để làm gì?

VOV.VN - Hacker thường sử dụng thông tin cá nhân đánh cắp để bán trong các "thị trường ngầm" để gian lận thuế, lừa đảo, tống tiền, tấn công spam...

Hacker đánh cắp thông tin cá nhân để làm gì?

Hacker đánh cắp thông tin cá nhân để làm gì?

VOV.VN - Hacker thường sử dụng thông tin cá nhân đánh cắp để bán trong các "thị trường ngầm" để gian lận thuế, lừa đảo, tống tiền, tấn công spam...

Những “cái nhất” trong vụ “chai nước ngọt có ruồi giá 500 triệu“
Những “cái nhất” trong vụ “chai nước ngọt có ruồi giá 500 triệu“

VOV.VN - Sau vụ tống tiền này, cả Tân Hiệp Phát, ông Minh và người tiêu dùng đều rơi vào cảnh “chưa được vạ, má đã sưng” với nhiều "cái nhất".

Những “cái nhất” trong vụ “chai nước ngọt có ruồi giá 500 triệu“

Những “cái nhất” trong vụ “chai nước ngọt có ruồi giá 500 triệu“

VOV.VN - Sau vụ tống tiền này, cả Tân Hiệp Phát, ông Minh và người tiêu dùng đều rơi vào cảnh “chưa được vạ, má đã sưng” với nhiều "cái nhất".