Từ khóa tìm kiếm: bị thương nặng

Mô tô 'điên' tông xe máy văng xa, một người trọng thương
Mô tô 'điên' tông xe máy văng xa, một người trọng thương

Chạy với tốc độ cao, chiếc xe mô tô bất ngờ tông thẳng vào xe máy khác, khiến chiếc xe văng xa, người cầm lái bị thương nặng.

Mô tô 'điên' tông xe máy văng xa, một người trọng thương

Mô tô 'điên' tông xe máy văng xa, một người trọng thương

Chạy với tốc độ cao, chiếc xe mô tô bất ngờ tông thẳng vào xe máy khác, khiến chiếc xe văng xa, người cầm lái bị thương nặng.