Từ khóa tìm kiếm: hàng hóa

Xe đẩy hàng sân bay Tân Sơn Nhất gây tê như... điện giật
Xe đẩy hàng sân bay Tân Sơn Nhất gây tê như... điện giật

Trực tiếp sờ vào phần thanh kim loại của xe đẩy và cảm nhận đúng là có hiện tượng tê như có điện.

Xe đẩy hàng sân bay Tân Sơn Nhất gây tê như... điện giật

Xe đẩy hàng sân bay Tân Sơn Nhất gây tê như... điện giật

Trực tiếp sờ vào phần thanh kim loại của xe đẩy và cảm nhận đúng là có hiện tượng tê như có điện.