Từ khóa tìm kiếm: nghi lễ

12.000 người dự nghi lễ chào cờ và xếp hình bản đồ Việt Nam
12.000 người dự nghi lễ chào cờ và xếp hình bản đồ Việt Nam

VOV.VN - Nghi lễ thượng cờ, hát quốc ca, đoàn ca và xếp hình khối: Bản đồ Việt Nam- cờ Tổ quốc, cờ Đảng của 12 nghìn người

12.000 người dự nghi lễ chào cờ và xếp hình bản đồ Việt Nam

12.000 người dự nghi lễ chào cờ và xếp hình bản đồ Việt Nam

VOV.VN - Nghi lễ thượng cờ, hát quốc ca, đoàn ca và xếp hình khối: Bản đồ Việt Nam- cờ Tổ quốc, cờ Đảng của 12 nghìn người